Menu Close

Iphone User Guide Vn

These are the books for those you who looking for to read the Iphone User Guide Vn, try to read or download Pdf/ePub books and some of authors may have disable the live reading. Check the book if it available for your country and user who already subscribe will have full access all free books from the library source.

iphone user guide vn

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

iphone user guide vn by N.A Book Summary:

Chương 1: Tổng quan về iPhone 8 Tổng quan về iPhone 9 Phụ kiện 10 Màn hình Multi-Touch 10 Các nút 12 Các biểu tượng trạng thái 14 Thẻ SIM 15 Chương 2: Bắt đầu 15 Thiết lập và kích hoạt iPhone 15 Kết nối iPhone với máy tính 16 Kết nối với Wi-Fi 16 Kết nối với Internet 17 ID Apple 17 Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch khác 17 iCloud 19 Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn 19 Đồng bộ hóa với iTunes 20 Ngày và giờ 21 Cài đặt quốc tế 21 Tên iPhone của bạn 21 Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPhone 21 Mẹo sử dụng iOS 8 22 Chương 3: Thông tin cơ bản 22 Sử dụng ứng dụng 25 Sự liên tục 27 Tùy chỉnh iPhone 28 Nhập văn bản 31 Đọc chính tả 32 Khẩu lệnh 33 Tìm kiếm 34 Trung tâm Kiểm soát 34 Cảnh báo và Trung tâm Thông báo 36 Âm thanh và tắt tiếng 36 Không Làm phiền 36 Chia sẻ 39 iCloud Drive 40 Chuyển tệp 40 Điểm truy cập Cá nhân 40 AirPlay 41 AirPrint 2 41 Sử dụng bộ tai nghe của Apple 42 Thiết bị Bluetooth 43 Giới hạn 43 Bảo mật 44 Bảo mật 46 Sạc và theo dõi pin 47 Di chuyển với iPhone 49 Chương 4: Siri 49 Đưa ra yêu cầu 50 Nói cho Siri biết về bạn 50 Thực hiện các sửa đổi 50 Cài đặt Siri 51 Chương 5: Điện thoại 51 Cuộc gọi điện thoại 55 Thư thoại kèm hình ảnh 55 Danh bạ 55 Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi 56 Nhạc chuông và chế độ rung 56 Cuộc gọi quốc tế 57 Cài đặt điện thoại 58 Chương 6: Mail 58 Viết thư 59 Tải phần xem trước 59 Hoàn thành thư sau 60 Xem các thư quan trọng 60 Tệp đính kèm 61 Làm việc với nhiều thư 61 Xem và lưu các địa chỉ 61 In thư 62 Cài đặt Mail 63 Chương 7: Safari 63 Tổng quan về Safari 63 Tìm kiếm trên web 64 Duyệt web 65 Lưu giữ dấu trang 65 Lưu danh sách đọc để đọc sau 66 Liên kết được chia sẻ và đăng ký 66 Điền biểu mẫu 67 Tránh xáo trộn với Trình đọc 67 Quyền riêng tư và bảo mật 68 Cài đặt Safari 69 Chương 8: Nhạc 69 Tải nhạc 69 iTunes Radio 71 Duyệt và phát 72 iCloud và iTunes Match Nội dung 3 73 Bìa Album 73 Sách nói 74 Danh sách bài hát 74 Genius—được tạo cho bạn 75 Siri và Khẩu lệnh 75 Home Sharing 75 Cài đặt nhạc 77 Chương 9: Tin nhắn 77 SMS, MMS và iMessage 78 Gửi và nhận tin nhắn 79 Quản lý cuộc hội thoại 80 Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác80 Cài đặt tin nhắn82 Chương 10: Lịch82 Tổng quan về Lịch83 Lời mời83 Sử dụng nhiều lịch84 Chia sẻ lịch iCloud84 Cài đặt lịch86 Chương 11: Ảnh86 Xem ảnh và video87 Tổ chức ảnh và video88 Kho Ảnh của tôi89 Thư viện Ảnh iCloud beta89 Chia sẻ Ảnh trong iCloud91 Cách thức chia sẻ ảnh và video khác91 Sửa ảnh hoặc cắt video92 In ảnh93 Cài đặt ảnh94 Chương 12: Camera94 Tổng quan về camera95 Chụp ảnh và quay video97 HDR98 Xem, chia sẻ và in98 Cài đặt Camera99 Chương 13: Thời tiết101 Chương 14: Đồng hồ101 Tổng quan về đồng hồ102 Báo thức và hẹn giờ103 Chương 15: Bản đồ103 Tìm địa điểm104 Nhận thêm thông tin104 Xem hướng105 3D và Flyover105 Cài đặt Bản đồNội dung 4106 Chương 16: Video106 Tổng quan về video107 Thêm video vào thư viện của bạn107 Điều khiển phát lại108 Cài đặt video109 Chương 17: Ghi chú109 Tổng quan về Ghi chú110 Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản111 Chương 18: Lời nhắc111 Tổng quan về Lời nhắc112 Lời nhắc được lên lịch112 Lời nhắc địa điểm112 Cài đặt lời nhắc114 Chương 19: Chứng khoán116 Chương 20: Game Center116 Tổng quan về Game Center117 Chơi trò chơi với bạn bè117 Cài đặt Game Center118 Chương 21: Quầy báo119 Chương 22: iTunes Store119 Tổng quan về iTunes Store119 Duyệt hoặc tìm kiếm120 Mua, thuê hoặc đổi quà121 Cài đặt iTunes Store123 Chương 23: App Store123 Tổng quan về App Store123 Tìm ứng dụng124 Mua, đổi quà và tải về125 Cài đặt App Store126 Chương 24: iBooks126 Tải sách126 Đọc sách128 Tổ chức các sách128 Đọc PDF128 Cài đặt iBooks130 Chương 25: Sức khỏe130 Tổng quan về Sức khỏe131 Thu thập dữ liệu về sức khỏe và thể lực131 Chia sẻ dữ liệu về sức khỏe và thể lực131 Tạo ID y tế khẩn cấp132 Chương 26: Passbook132 Tổng quan về PassbookNội dung 5132 Passbook khi di chuyển133 Apple Pay136 Cài đặt Passbook & Apple Pay137 Chương 27: FaceTime137 Tổng quan về FaceTime138 Thực hiện và trả lời cuộc gọi138 Quản lý các cuộc gọi140 Chương 28: Máy tính141 Chương 29: Podcast141 Tổng quan về Podcast141 Tải podcast và các tập143 Điều khiển phát lại143 Tổ chức các mục ưa thích thành đài phát144 Cài đặt podcast145 Chương 30: La bàn145 Tổng quan về la bàn146 Trên mặt phẳng147 Chương 31: Ghi âm147 Tổng quan về Ghi âm147 Ghi148 Phát lại bản ghi âm148 Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính149 Chương 32: Danh bạ149 Tổng quan về danh bạ150 Sử dụng Danh bạ với Điện thoại150 Thêm liên hệ151 Hợp nhất liên hệ151 Cài đặt Danh bạ152 Phụ lục A: Trợ năng152 Tính năng trợ năng153 Phím tắt Trợ năng153 VoiceOver165 Thu phóng166 Đảo ngược Màu và Thang màu xám167 Đọc Phần đã chọn167 Đọc Màn hình167 Đọc Văn bản tự động167 Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao168 Hình dạng Nút168 Giảm chuyển động màn hình168 Nhãn công tắc bật/tắt168 Nhạc chuông và rung có thể gán168 Mô tả Video168 Thiết bị trợ thính170 Đơn âm sắc và cân bằngNội dung 6170 Phụ đề và chú thích171 Siri171 Bàn phím trên màn hình ngang171 Bàn phím lớn trên điện thoại171 Đèn LED để Cảnh báo171 Gọi định tuyến âm thanh171 Khử tiếng ồn điện thoại171 T.cập Được h.dẫn172 Điều khiển Công tắc176 AssistiveTouch177 Hỗ trợ TTY177 Thư thoại kèm hình ảnh178 Khẩu lệnh178 Trợ năng trong OS X179 Phụ lục B: Bàn phím Quốc tế179 Sử dụng bàn phím quốc tế180 Chế độ nhập đặc biệt182 Phụ lục C: iPhone trong Kinh doanh182 Mail, Danh bạ và Lịch182 Truy cập mạng182 Ứng dụng184 Phụ lục D: An toàn, Sử dụng & Hỗ trợ184 Thông tin an toàn quan trọng186 Thông tin sử dụng quan trọng187 Trang web Hỗ trợ của iPhone187 Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone188 Đặt lại các cài đặt iPhone188 Nhận thông tin về iPhone của bạn189 Thông tin sử dụng189 iPhone bị vô hiệu hóa189 Sao lưu iPhone190 Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone191 Cài đặt di động192 Bán hoặc cho iPhone192 Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ193 Tuyên bố tuân thủ FCC193 Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada194 Thông tin về thải bỏ và tái chế196 Apple và môi trường

Teach Yourself VISUALLY iPad 4th Generation and iPad mini

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Teach Yourself VISUALLY iPad 4th Generation and iPad mini by Hart-Davis Book Summary:

A fully updated visual guide on the latest evolution of the amazing iPad! As the ultimate entertainment and media device, the iPad is ever evolving. This visual guide gets you up to date on all the latest information for accessing and downloading books, apps, music, and video content as well as sending photos and emails, syncing with other devices and services, and effectively using the multi-touch display. Covering the latest generation of the iPad as well as the iPad mini, and iOS6, this resource provides you with helpful step-by-step, image-driven guidance geared towards users who learn best with visual cues. Helps you get connected to the Apple app store so that you can enjoy more than 700,000 apps, including award-winning games and amazing productivity tools Shows you how to enjoy eBooks, music, and videos via iTunes Gets you connected to rich multimedia content, social networking, and the power of the Internet Shares a variety of ways that you can maximize your use of your iPad or iPad mini The iPad and the iPad mini go wherever you go and are at your beck and call at any time?and so is Teach Yourself VISUALLY iPad 4th Generation and iPad mini!

Mobile Web and Intelligent Information Systems

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Mobile Web and Intelligent Information Systems by Muhammad Younas,Irfan Awan,Massimo Mecella Book Summary:

This book constitutes the refereed proceedings of the 12th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems, MobiWIS 2015, held in Rome, Italy, in August 2015. The 17 full papers and 3 short papers presented were carefully reviewed and selected from 55 submissions. The papers are organized in topical sections such as mobile services and applications; usability and visualization; mobile networks and applications; mobile data services; smart phones and mobile commerce applications.

Congo Stories

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Congo Stories by John Prendergast,Ryan Gosling Book Summary:

Geen enkel land ter wereld wordt zo uitgebuit als Congo. Voor de hebzucht van de Congolese overheid, Europa en de Verenigde Staten betaalt de Congolese bevolking al vijf eeuwen een vreselijke tol. Tijdens het koloniale bewind van de Belgische koning Leopold II was Congo het schouwspel van de grootste genocide ooit. Sinds WOII vielen nergens meer oorlogsslachtoffers dan in Congo. Maar er is hoop, want de lokale bevolking eist verandering en ook de internationale gemeenschap beseft almaar meer dat het zo écht niet verder kan. Aan de hand van John Prendergasts geschiedenis en actuele schets van de westerse uitbuiting van Congo, Ryan Goslings foto's over het dagelijks leven in Congo en Fidel Bafilemba's profielen van heroïsche Congolese activisten, biedt Congo Stories een venster op het verschrikkelijke verleden en heden maar ook een hoopvolle blik op de toekomst.

Basics Interactive Design: User Experience Design

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Basics Interactive Design: User Experience Design by Gavin Allanwood,Peter Beare Book Summary:

By putting people at the centre of interactive design, user experience (UX) techniques are now right at the heart of digital media design and development. As a designer, you need to create work that will impact positively on everyone who is exposed to it. Whether it's passive and immutable or interactive and dynamic, the success of your design will depend largely on how well the user experience is constructed.User Experience Design shows how researching and understanding users' expectations and motivations can help you develop effective, targeted designs. The authors explore the use of scenarios, personas and prototyping in idea development, and will help you get the most out of the latest tools and techniques to produce interactive designs that users will love.With practical projects to get you started, and stunning examples from some of today's most innovative studios, this is an essential introduction to modern UXD.

Emerging Wireless Technologies and the Future Mobile Internet

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Emerging Wireless Technologies and the Future Mobile Internet by Dipankar Raychaudhuri,Mario Gerla Book Summary:

This book provides a preview of emerging wireless technologies and their architectural impact on the future mobile Internet. The reader will find an overview of architectural considerations for the mobile Internet, along with more detailed technical discussion of new protocol concepts currently being considered at the research stage. The first chapter starts with a discussion of anticipated mobile/wireless usage scenarios, leading to an identification of new protocol features for the future Internet. This is followed by several chapters that provide in-depth coverage of next-generation wireless standards, ad hoc and mesh network protocols, opportunistic delivery and delay tolerant networks, sensor network architectures and protocols, cognitive radio networks, vehicular networks, security and privacy, and experimental systems for future Internet research. Each of these contributed chapters includes a discussion of new networking requirements for the wireless scenario under consideration, architectural concepts and specific protocol designs, many still at research stage.

The NexStar User’s Guide II

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

The NexStar User’s Guide II by Michael Swanson Book Summary:

Michael Swanson’s online discussions with literally thousands of NexStar owners made it clear that there was a desperate need for a book such as this – one that provides a complete, detailed guide to buying, using and maintaining NexStar telescopes. Although this book is highly comprehensive, it is suitable for beginners – there is a chapter on "Astronomy Basics" – and experts alike. Celestron’s NexStar telescopes were introduced in 1999, beginning with their first computer controlled "go to" model, a 5-inch. More models appeared in quick succession, and Celestron’s new range made it one of the two dominant manufacturers of affordable "go to" telescopes.

iOS Hacker's Handbook

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

iOS Hacker's Handbook by Charlie Miller,Dion Blazakis,Dino DaiZovi,Stefan Esser,Vincenzo Iozzo,Ralf-Philip Weinmann Book Summary:

Discover all the security risks and exploits that can threateniOS-based mobile devices iOS is Apple's mobile operating system for the iPhone and iPad.With the introduction of iOS5, many security issues have come tolight. This book explains and discusses them all. The award-winningauthor team, experts in Mac and iOS security, examines thevulnerabilities and the internals of iOS to show how attacks can bemitigated. The book explains how the operating system works, itsoverall security architecture, and the security risks associatedwith it, as well as exploits, rootkits, and other payloadsdeveloped for it. Covers iOS security architecture, vulnerability hunting,exploit writing, and how iOS jailbreaks work Explores iOS enterprise and encryption, code signing and memoryprotection, sandboxing, iPhone fuzzing, exploitation, ROP payloads,and baseband attacks Also examines kernel debugging and exploitation Companion website includes source code and tools to facilitateyour efforts iOS Hacker's Handbook arms you with the tools needed toidentify, understand, and foil iOS attacks.

Rich Dad Poor Dad - What the Rich Teach Their Kids About Money

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Rich Dad Poor Dad - What the Rich Teach Their Kids About Money by Robert T. Kiyosaki Book Summary:

Download or read Rich Dad Poor Dad - What the Rich Teach Their Kids About Money book by clicking button below to visit the book download website. There are multiple format available for you to choose (Pdf, ePub, Doc).

Beginning iOS Storyboarding

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Beginning iOS Storyboarding by Rory Lewis,Yulia McCarthy,Stephen M. Moraco Book Summary:

For the beginner who has never programmed, Beginning iOS Storyboarding shows how to extract those cool and innovative app ideas you have in your head into a working app ready for sale on the iTunes store by using Apple's new Storyboarding technology. Storyboarding allows you to skip chunks of code by just dragging scenes and segues onto your Storyboard canvas. A time saver for sure, but it's new! Dr. Rory Lewis, Yulia McCarthy and Stephen Moraco — a best selling Apress author, a former Apple iOS engineering group intern and a successful app developer — have teamed up to bring you this book, Beginning iOS Storyboarding. The three authors have found a beautiful way to lead the beginner into Storyboarding and at the same time show old school coders of Objective-C the new and exquisite methodology of this incredible tool. Even if you're an intermediate or pro-level Objective-C developer, you can still learn the ins and outs of Xcode's new Storyboarding feature, and find new ways of building and debugging your new Storyboarding app. Yup: This book is also for you, too. In this book, you get the following, beyond learning the fundamentals and classical elements of Storyboarding: Design and build utilities and a location based service app using Storyboarding techniques Design and build a universal app with a rich user interface and user experience (UX) Create a fun game app, and more

The NexStar User’s Guide

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

The NexStar User’s Guide by Michael Swanson Book Summary:

Michael Swanson’s online discussions with literally thousands of NexStar owners made it clear that there was a desperate need for a book such as this – one that provides a complete, detailed guide to buying, using and maintaining NexStar telescopes. Although this book is highly comprehensive, it is suitable for beginners – there is a chapter on "Astronomy Basics" – and experts alike. Celestron’s NexStar telescopes were introduced in 1999, beginning with their first computer controlled "go to" model, a 5-inch. More models appeared in quick succession, and Celestron’s new range made it one of the two dominant manufacturers of affordable "go to" telescopes.

IOS Development with Swift

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

IOS Development with Swift by Craig Grummit Book Summary:

"iOS development with Swift" is a hands-on guide to creating iOS apps. It takes you through the experience of building an app-- from idea to App store. After setting up your dev environment, you'll learn the basics by experimenting in Swift playgrounds. Then you'll build a simple app layout, adding features like animations and UI widgets. Along the way, you'll retrieve, format, and display data; interact with the camera and other device features; and touch on cloud and networking basics.

Official Ubuntu Book

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Official Ubuntu Book by Benjamin Mako Hill Book Summary:

Download or read Official Ubuntu Book book by clicking button below to visit the book download website. There are multiple format available for you to choose (Pdf, ePub, Doc).

The Future of FinTech

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

The Future of FinTech by Bernardo Nicoletti Book Summary:

This book provides an introduction to the state of the art in financial technology (FinTech) and the current applications of FinTech in digital banking. It is a comprehensive guide to the various technologies, products, processes, and business models integral to the FinTech environment. Covering key definitions and characteristics, models and best practice, as well as presenting relevant case studies related to FinTech and e-Business, this book helps build a theoretical framework for future discussion.

Ethics in Small and Medium Sized Enterprises

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Ethics in Small and Medium Sized Enterprises by Laura Spence,Mollie Painter-Morland Book Summary:

This book is the first of its kind – a global overview of extant research on ethics in small and medium sized enterprises. While vast amounts of corporate money, government policy and media time are directed at the social and ethical activities of large corporations, small businesses don’t generally attract the spotlight. This is wildly inappropriate, however, since upward of 90% of private businesses are small or medium sized. This book goes some way to helping us understand the social and ethical contribution of this majority organizational form. The first section of the book is a global round-up of research on ethics in small and medium sized enterprises from major regions of the world. In the second section smaller scale research projects from a variety of countries present both empirical and theoretical advances in the area. Anyone with an interest in ethics and small and medium sized enterprises should find this an inspiring book which paves the way for future research.

My Iphone

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

My Iphone by Brad Miser Book Summary:

Provides information, tips, tricks, and troubleshooting for the iPhone.

Programming Android

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Programming Android by Zigurd Mednieks,Laird Dornin,G. Blake Meike,Masumi Nakamura Book Summary:

Presents instructions for creating Android applications for mobile devices using Java.

Computer Literacy BASICS

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Computer Literacy BASICS by Connie Morrison,Dolores Wells Book Summary:

Bring your computer literacy course back to the BASICS. COMPUTER LITERACY BASICS: A COMPREHENSIVE GUIDE TO IC3 provides an introduction to computer concepts and skills, which maps to the newest Computing Core Certification (IC3) standards. Designed with new learners in mind, this text covers Computing Fundamentals, Key Applications, and Living Online everything your students need to be prepared to pass the IC3 exam, and finish the course as confident computer users. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.

Test-Driven iOS Development

Iphone User Guide Vn [Pdf/ePub] eBook

Test-Driven iOS Development by Graham Lee Book Summary:

As iOS apps become increasingly complex and business-critical, iOS developers must ensure consistently superior code quality. This means adopting best practices for creating and testing iOS apps. Test-Driven Development (TDD) is one of the most powerful of these best practices. Test-Driven iOS Development is the first book 100% focused on helping you successfully implement TDD and unit testing in an iOS environment. Long-time iOS/Mac developer Graham Lee helps you rapidly integrate TDD into your existing processes using Apple’s Xcode 4 and the OCUnit unit testing framework. He guides you through constructing an entire Objective-C iOS app in a test-driven manner, from initial specification to functional product. Lee also introduces powerful patterns for applying TDD in iOS development, and previews powerful automated testing capabilities that will soon arrive on the iOS platform. Coverage includes Understanding the purpose, benefits, and costs of unit testing in iOS environments Mastering the principles of TDD, and applying them in areas from app design to refactoring Writing usable, readable, and repeatable iOS unit tests Using OCUnit to set up your Xcode project for TDD Using domain analysis to identify the classes and interactions your app needs, and designing it accordingly Considering third-party tools for iOS unit testing Building networking code in a test-driven manner Automating testing of view controller code that interacts with users Designing to interfaces, not implementations Testing concurrent code that typically runs in the background Applying TDD to existing apps Preparing for Behavior Driven Development (BDD) The only iOS-specific guide to TDD and unit testing, Test-Driven iOS Development covers both essential concepts and practical implementation.